Jahr: 2023
Flughafen Frankfurt-Hahn
Art der Flugbewegung
Startgewichtsklassen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar - Dezember Jahr: 2023
Flughafen Frankfurt-Hahn
Art der Flugbewegung
Startgewichtsklassen
Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord Luftfahrt-
bewegungen
Passagiere an Bord Fracht und Post an Bord
Anzahl Anzahl t Anzahl Anzahl t Anzahl Anzahl t Anzahl Anzahl t Anzahl Anzahl t Anzahl Anzahl t Anzahl Anzahl t Anzahl Anzahl t                              
Start Flugzeuge bis 2 t Startgewicht     1   1                           1 3   1   1   5 3 0 Start Flugzeuge bis 2 t Startgewicht
Flugzeuge über 2 bis 5,7 t Startgewicht 5 4   8 6   5 4 0 1 2   8 7   11 16 0 5 5   5 4 0 7 2 0 8 4 0 7 15   5 7   75 69 0 Flugzeuge über 2 bis 5,7 t Startgewicht
Flugzeuge über 5,7 bis 14 t Startgewicht 17 25   20 12   23 10 2 8 3 2 12 14   12 22 3 16 11 2 17 22 0 14 10 2 14 9   13 12 2 16 1   182 152 13 Flugzeuge über 5,7 bis 14 t Startgewicht
Flugzeuge über 14 bis 20 t Startgewicht 1   1   4 16   3 2 1 1 2   4 3   2 1 2   4 1   2 2         24 24 4 Flugzeuge über 14 bis 20 t Startgewicht
Flugzeuge über 20 bis 25 t Startgewicht 9   33 3 17 1 1 2   4 4   5 29 0 3   1   4 45   1 5 4 5 1 4 84 80 18 Flugzeuge über 20 bis 25 t Startgewicht
Flugzeuge über 25 bis 75 t Startgewicht 89 11.838 0 70 10.008   79 12.210   76 11.828   75 11.044 3 90 13.309   100 16.206   107 14.287 1 85 10.935   83 11.031   65 7.472   89 12731 0 1.008 130.168 4 Flugzeuge über 25 bis 75 t Startgewicht
Flugzeuge über 75 bis 175 t Startgewicht 304 42.570 1 284 43.400 0 299 48.231 10 329 57.416 10 343 56.920 20 352 59.337 0 395 69.759 0 392 68.110 0 362 59.973 1 401 64.883 3 301 41.461 0 338 54784 0 4.100 612.070 45 Flugzeuge über 75 bis 175 t Startgewicht
Flugzeuge über 175 t Startgewicht 127 6.768 119 190 7.763 124 532 8.244 153 158 6.590 122 23 6.447 116 323 6.829 115 231 4.961 84 5.482 104 5.100 111 5.303 120 361 5.411 116 161 5125 1.411 10.062 74.023 Flugzeuge über 175 t Startgewicht
Start Insgesamt 552 54.437 6.769 536 53.616 7.766 552 61.004 8.257 572 69.409 6.603 565 68.014 6.470 590 73.039 6.832 636 86.212 4.964 608 82.423 5.483 580 70.966 5.103 621 75.930 5.313 511 49.321 5.418 566 67684 5129 6.889 752.628 74.107 Start Insgesamt
                                                         
Landung Flugzeuge bis 2 t Startgewicht     1 2   1                           1 3   1   1   5 5 0 Landung Flugzeuge bis 2 t Startgewicht
Flugzeuge über 2 bis 5,7 t Startgewicht 5 2 0 8   5 7   1 2   8 12 0 11 12   5 5 0 5 10 0 7 4   8 9   7 10   5 2   75 73 0 Flugzeuge über 2 bis 5,7 t Startgewicht
Flugzeuge über 5,7 bis 14 t Startgewicht 18 30 5 19 3 21 24 9 19 7 14   12 12   12 14 1 16 10   17 10   14 9 0 14 15 8 14 18 8 15 4 14 182 163 76 Flugzeuge über 5,7 bis 14 t Startgewicht
Flugzeuge über 14 bis 20 t Startgewicht 1 1   2 14 3 3   3 2   1   4 17 2 2 8   2 2   4 2 1 2 2           24 48 6 Flugzeuge über 14 bis 20 t Startgewicht
Flugzeuge über 20 bis 25 t Startgewicht 11 49 31 153 19 1 83     4 9   5 20 2 3 2 1   4 1 0 1   4 3 1   84 114 292 Flugzeuge über 20 bis 25 t Startgewicht
Flugzeuge über 25 bis 75 t Startgewicht 89 13.707   70 9.711 10 79 11.475   76 11.708   75 11.210   91 13.262 10 100 14.054   108 17.362 0 85 13.332   84 12.114   64 8.997 0 89 10694   1.010 136.932 20 Flugzeuge über 25 bis 75 t Startgewicht
Flugzeuge über 75 bis 175 t Startgewicht 304 45.922 1 284 42.007 1 297 47.429 0 330 56.626 0 342 56.396 1 353 60.031 0 396 65.844 0 392 70.944 0 364 62.728 6 400 68.855 0 303 50.164 1 336 48521 0 4.101 626.946 10 Flugzeuge über 75 bis 175 t Startgewicht
Flugzeuge über 175 t Startgewicht 124 5.800 122 225 5.412 128 836 6.689 156 6.154 119 5.250 117 5.942 115 231 3.843 84 3 3.429 102 3.313 112 12 3.637 118 3.759 114 161 3586 1.411 7.996 56.814 Flugzeuge über 175 t Startgewicht
Landung Insgesamt 552 59.662 5.855 537 51.962 5.600 556 59.757 6.791 573 68.352 6.154 561 67.639 5.251 593 73.356 5.957 637 80.152 3.845 609 88.331 3.429 580 76.076 3.320 622 81.010 3.645 511 59.189 3.771 561 59382 3600 6.892 772.277 57.218 Landung Insgesamt
                                                         
Insgesamt Flugzeuge bis 2 t Startgewicht 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 0 0 2 0 0 10 8 0 Insgesamt Flugzeuge bis 2 t Startgewicht
Start + Flugzeuge über 2 bis 5,7 t Startgewicht 10 6 0 16 6 0 10 11 0 2 4 0 16 19 0 22 28 0 10 10 0 10 14 0 14 6 0 16 13 0 14 25 0 10 9 0 150 142 0 Start + Flugzeuge über 2 bis 5,7 t Startgewicht
Landung Flugzeuge über 5,7 bis 14 t Startgewicht 35 55 5 39 15 21 47 19 21 15 17 2 24 26 0 24 36 4 32 21 2 34 32 0 28 19 2 28 24 8 27 30 10 31 5 14 364 315 89 Landung Flugzeuge über 5,7 bis 14 t Startgewicht
Flugzeuge über 14 bis 20 t Startgewicht 2 1 0 3 14 3 7 16 0 6 4 1 2 2 0 8 20 2 4 8 1 4 2 0 8 3 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 48 72 10 Flugzeuge über 14 bis 20 t Startgewicht
Flugzeuge über 20 bis 25 t Startgewicht 20 0 49 64 0 156 36 2 84 2 0 0 8 13 0 10 49 2 6 0 2 2 0 0 8 46 0 2 0 5 8 0 8 2 0 4 168 194 310 Flugzeuge über 20 bis 25 t Startgewicht
Flugzeuge über 25 bis 75 t Startgewicht 178 25.545 0 140 19.719 10 158 23.685 0 152 23.536 0 150 22.254 3 181 26.571 10 200 30.260 0 215 31.649 1 170 24.267 0 167 23.145 0 129 16.469 0 178 23.425 0 2.018 267.100 24 Flugzeuge über 25 bis 75 t Startgewicht
Flugzeuge über 75 bis 175 t Startgewicht 608 88.492 2 568 85.407 1 596 95.660 10 659 114.042 10 685 113.316 21 705 119.368 0 791 135.603 0 784 139.054 0 726 122.701 7 801 133.738 3 604 91.625 1 674 103.305 0 8.201 1.239.016 55 Flugzeuge über 75 bis 175 t Startgewicht
Flugzeuge über 175 t Startgewicht 251 0 12.568 241 415 13.175 252 1.368 14.933 309 158 12.744 241 23 11.697 233 323 12.771 230 462 8.804 168 3 8.911 206 0 8.413 223 12 8.940 238 361 9.170 230 322 8.711 2.822 18.058 130.837 Flugzeuge über 175 t Startgewicht
Start + Landung Insgesamt 1.104 114.099 12.624 1.073 105.578 13.366 1.108 120.761 15.048 1.145 137.761 12.757 1.126 135.653 11.721 1.183 146.395 12.789 1.273 166.364 8.809 1.217 170.754 8.912 1.160 147.042 8.423 1.243 156.940 8.958 1.022 108.510 9.189 1.127 127.066 8.729 13.781 1.636.923 131.325 Start + Landung Insgesamt
                                                                             
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023 | Stand: 06.09.2023 / 14:04:01