Anzahl Flüge
nach China
Flüge je
Woche
Einladung Einladung
Gesamt
Ausladung Ausladung
Gesamt
Gesamt-
menge
2018     Dongsheng (DSN) Shangai-Pudong
(PVG)
Zhengzhou
(CGO)
Tianhin
(TSN)
  Xian Xiangang (XIY) Zhengzhou
(CGO)
   
Januar 5 1,15 411   411 431   431 842
Februar 1 0,23 71   71 105   105 176
März 5 1,15 178   300 478 168 281 449 927
April 18 4,14 81 284   1.323 1.688 93 1245 1.338 3.026
Mai                
Juni                
Juli                
August                
September                
Oktober                  
November                
Dezember                      
7,25 1,67 741 284   1.623 2.648 797 1.526 2.323 4.971
Anzahl Flüge
nach China
Flüge je
Woche
Einladung Einladung
Gesamt
Ausladung Ausladung
Gesamt
Gesamt-
menge
2017     Dongsheng (DSN) Shangai-Pudong
(PVG)
  Tianhin
(TSN)
  Xian Xiangang (XIY) Zhengzhou
(CGO)
   
Januar                  
Februar                  
März                  
April                  
Mai                  
Juni                  
Juli                  
August           76   76 76
September 4 0,92 316     316 318   318 634
Oktober 5 1,15 339   81 420 345 91 436 856  
November 13 2,99 238   823 1.061 367 815 1.182 2.243
Dezember 12 2,76 299     741 1.040 346 721 1.067 2.107
8,5 1,95 1.192     1.645 2.837 1.452 1.627 3.079 5.916